Evropská unie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009844

Soubor inovačních opatření pro zavedení výroby a testování nových a inovovaných produktů

Etapa 1

  • CNC soustružnicko -frézovací centrum

Etapa 2

  • Čistící zařízení – ekologické pračky – část A (Pračka 1),

část B (Pračka 2), část C (Pračka 3)

Etapa 3

  • CNC soustruh

  • CNC horizontální obráběcí frézovací centrum

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

 

Etapa 2

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s.“

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace VII., projektu „Inovační opatření pro zavedení výroby nových a inovovaných produktů společnosti JIHLAVAN, a.s.“

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020199

Název zakázky:

VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s.

Zveřejnění VZ na profilu zadavatele a v databázi VZ agentury API 8.4.2021

Odkaz na profil zadavatele: profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jihlavan-a-s

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Realizace Etapy 1 ukončena v 04/2021.

Etapa 2

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s.“

VŘ etapa 2 bylo zrušeno.

Nové VŘ

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s. II“

bude vyhlášeno v 04/2021.

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 2

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s. II“

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s. II“

Zveřejněno na profilu zadavatele 15.4.2021.

 

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

EKOENERGIE V – úspory energií
Registrační číslo projektu – CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

V rámci realizace aktivit projektu žadatel plánuje rekonstrukci rozvodů elektřiny a modernizaci osvětlovacích soustav, včetně online energetického monitoringu, a to za účelem snižování energetické náročnosti a zajištění energetických úspor výrobního procesu žadatele. Hlavním přínosem projektu je úspora energie a snižování emisí CO2.

Způsobilé výdaje tvoří náklady na rekonstrukci osvětlení, rekonstrukci rozvodny VN, NN a trafostanice a online monitoring. Dále jsou zde zahrnuty způsobilé náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a výběrová řízení.

 

Inovace VII., projektu „Inovační opatření pro zavedení výroby nových a inovovaných produktů společnosti JIHLAVAN, a.s.“

Registrační číslo projektu – CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020199

Cílem projektu je v rámci produktové inovace zavedení výroby a uvedení na trh nových inovovaných výrobků, které jsou dílem vlastního výzkumu a vývoje společnosti JIHLAVAN, a.s. Předmětem projektu je zajištění výroby nových/inovovaných produktů v oblasti pokročilé hydrauliky v letectví. Produkty jsou ve fázi ukončeného výzkumu a vývoje a odzkoušeného prototypu. Pro sériovou výrobu inovovaných produktů došlo k zavedení nových inovativních výrobních technologií. V rámci realizace projektu budou pro úspěšné zavedení výroby výše uvedených nových produktů pořízeny klíčové výrobní technologie.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace VII., projektu „Inovační opatření pro zavedení výroby nových a inovovaných produktů společnosti JIHLAVAN, a.s.“

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020199

Název zakázky:

VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ CNC FRÉZOVACÍHO A VRTACÍHO VERTIKÁLNÍHO CENTRA PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s.

 

Zveřejnění VZ na profilu zadavatele a v databázi VZ agentury API 30.4.2021

Odkaz na profil zadavatele: profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jihlavan-a-s

 

 

 


Projekt: Fotovoltaický systém pro vlastní spotřebu JIHLAVAN, a. s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023442

Dotační program, výzva: OP PIK, Úspory energie FVE, III. Výzva

Cílem projektu je snížit energetickou zátěž výrobního závodu, a to instalací fotovoltaické elektrárny o výkonu 298,96 kWp na střeše provozovny společnosti JIHLAVAN, a.s. na adrese Znojemská 5594/54, 586 01 Jihlava.

Cílem projektu je realizace úsporných opatření – instalace fotovoltaické elektrárny jako alternativního zdroje energie.

Blíže viz Zadávací dokumentace – zveřejnění na profilu Zadavatele 1.3.2022.

profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jihlavan-a-

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023442

 


Společnost JIHLAVAN, a.s. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna 129,6 kWp JIHLAVAN a.s., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006607, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.