Latecoere

NDT, pasivace, zkoušky tvrdosti a vodivosti